Ett rebellperspektiv

Rökningens historia & hur den blev ocool

Rökning har funnits i århundraden, och dess popularitet har ebbat ut och minskat över tid. Under de senaste åren har det blivit klart ocoolt att röka, och antalet människor som röker har minskat betydligt. Men varför är det så? Varför har rökning gått från att ses som coolt och rebelliskt till att ses som smutsigt och skadligt? Låt oss utforska rökningens historia och undersöka varför den blev impopulär från början.

Rökningens historia

Rökning har funnits i någon form i århundraden. Det tidigaste dokumenterade exemplet på rökning kommer från peruanska och ecuadorianska Anderna, där folket rökte tobak genom ihoprullade blad under ceremoniella ritualer. Detta bruk spreds så småningom till andra delar av världen när Sydamerika koloniserades, och på 1500-talet hade rökning blivit ett vanligt tidsfördriv på alla kontinenter.

Rökning blev särskilt populär i Europa under 1600- och 1700-talen. Vid den här tiden sågs tobak som en lyxig och exotisk vara, och rökning ansågs vara ett tecken på rikedom och status. De rika rökte ofta offentligt för att visa upp sin rikedom, och rökning blev alltmer förknippad med överklassen. Och ungefär så fortsatte det, tills cigaretten uppfanns på 1800-talet.

En man med pipa, Curt Nilsson. Fotograf: Borg, Knut

Cigarettens intåg

Cigaretten förändrade allt. Plötsligt var rökning inte längre ett tecken på rikedom och status, utan något som alla kunde göra. Cigaretter var billiga och lätta att röka, och de blev snabbt populära över hela världen. 1900-talet var rökningens guldålder, och cigaretter blev allestädes närvarande i både utvecklade länder och i världens rikaste länder.

Många av de nya filmstjärnorna i början av 1900-talet var också ambassadörer för rökning och cigaretter. Tobaksbolagen la mycket pengar på att få synas i filmer och för att stjärnorna skulle röka just deras cigaretter. Läkare fick berättade om rökningens (helt påhittade) hälsofördelar i tidningarna. Tobaksbolagen la mycket pengar på reklam för att se till att deras produkter framstod som åtråvärda.

Men under denna tid började också mer seriösa forskare och läkare höja på ögonbrynen. För visst kunde man se problemen med rökningen. Men det var inte riktigt så enkelt som det kan se ut i backspegeln.

Rökning och cancer

Under 40-talet och 50-talet började några få studier att visa på kopplingar mellan rökning och lungcancer. Dessa studier var små och togs till en början på så stort allvar. Man trodde ofta att lungcancern orsakades av avgaser från bilar och kolbränning, inte från cigarettrök. Och man ska komma ihåg att många stora städer vid denna tidpunkt hade stora problem med så kallad ”smog” (luftföroreningar) och det var inte helt tydligt vad som orsakade den allt vanligare lungcancern.

Men i takt med att fler och fler bevis framkom blev det allt tydligare att det fanns ett verkligt samband mellan rökning och cancer. År 1964 kom den amerikanska generalkirurgens rapporten bekräftade äntligen vad många hade misstänkt i flera år: rökning är en viktig orsak till cancer. Fler och fler studier kom som pekade på rökningens negativa effekt på kroppen, och det gick helt enkelt inte att blunda för problemet längre.

Början på slutet

Detta var ett hårt slag mot tobaksindustrin och den inledde en lång nedgång som den aldrig riktigt har återhämtat sig från. Under de följande åren framkom allt fler bevis för rökningens skadliga effekter, och hur tobaksbolagen försökt tysta ner det. Den allmänna opinionen började sakta vända sig mot tobaksindustrin. Tobaksindustrin hade lagt mycket pengar på att framstå som coola och ofarliga, något som inte var sant. Och trots att nymodigheter som filter-cigaretter så kvarstod hälsoproblemen. När det började införas varningstexter på paketen lyckades tobaksbolagen sakta ner och göra varningarna mildare, men allt efter gjordes varningarna starkare. Och idag har vi nog alla sett en cigarettförpackning med en skräckinjagande bild på svarta lungor.

E-cigg fortfarande skadligt

Många trodde nog att cigaretter skulle ge nytt liv i tobaksindustrin, de luktade mindre och i början sades de också vara mindre farliga än vanliga cigaretter. Men det visade sig snart att så inte var fallet. E-cigaretter är fortfarande skadliga, och på vissa sätt kan de till och med vara mer skadliga än vanliga cigaretter. Ett stort problem med e-rökning är att det ofta leder till mer rökning, eftersom man kan röka mer inomhus än med vanliga cigaretter. Detta innebär att människor utsätts för mer nikotin och andra skadliga kemikalier, vilket potentiellt kan orsaka ännu fler hälsoproblem. E-cigg är helt enkelt inte det nya hälsosammare rökandet som de målades upp att vara.

Men en sak är säker: tobaksindustrin är på tillbakagång, och det är inte troligt att den någonsin kommer att återfå det enorma inflytande de en gång hade.

Det nya coola

Tobaksindustrin har en lång historia av försök att tysta sina kritiker och att få ner alla som vågar säga emot den. Men sanningen är att rökning är skadligt, och tobaksindustrin har vetat det länge. Att rökningen minskar är bra, inte bara för vår hälsa utan också för våra plånböcker och vår miljö. Det är dags att sätta stopp för denna smutsiga vana en gång för alla.

Det är inte längre coolt att stå med en illaluktande cigarett i munnen, det bättre att vara rökfri. Det är omodernt med tobak. Det är dags att göra uppror mot tobaksindustrin och sluta röka för gott. Idag är en hipster något annat än för 100 eller 80 år sen. Idag säger en riktig rebell nej till rökning. Och det är bra. En riktig rebell tror på jämlikhet, tar cykeln istället för bilen, vet hur man bakar ett sjuktgott surdegsbröd, och har för länge sedan fimpat sin sista cigg. Låt oss sätta stopp för denna smutsiga vana en gång för alla!

Länge leve frisk luft och friska lungor!

hipster

Om oss

Mellgrens är en webbplats för hälsa med en anti-rök- och hälsovänlig vinkling, som tilltalar hipsters. Vår ton är den coola, nonchalanta hipstern som råkar vara hälsomedveten – för det handlar inte om att vara cool, utan om att vara hälsosam. Vi vill hjälpa människor att frigöra sig från rökningens kedjor och njuta av en hälsosam livsstil – utan att behöva kompromissa med stilen. Allt handlar om er! Vår slogan är: Du kan leva ett hälsosamt och rökfritt liv utan att offra din coolhets-faktor.