Medicinsk konsultation online

Vad ska du göra om du har blod i urinen?

Att upptäcka blod i urinen kan vara oroande och är en anledning att söka medicinsk rådgivning. Det finns flera möjliga förklaringar till varför detta händer, och de flesta är behandlingsbara. Här går vi igenom orsaker, symptom och när du ska kontakta läkare.

Blod i urinen, även känt som hematuri, kan ha många olika orsaker. Det sträcker sig från ofarliga tillstånd till mer allvarliga medicinska problem. Att se rött eller brunaktigt pigment i ditt kiss kan definitivt skapa en stunds panik, men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser utan istället söka professionell hjälp för korrekt diagnos och behandling.

Möjliga orsaker till blod i urinen

Det finns ett antal olika faktorer som kan leda till blod i urinen. En av de vanligaste är urinvägsinfektion (UVI), där bakterier infekterar delar av urinvägarna vilket resulterar i smärta, sveda vid urinering samt ibland blod i urinet. Andra vanliga orsaker inkluderar njurstenar som irriterar blåsan eller urinröret såpass mycket att det uppstår små blödningar, samt mer allvarliga tillstånd såsom njursjukdom eller vissa former av cancer. Fysisk aktivitet kan också ibland leda till temporär hematuri på grund av ökad stress på kroppen.

När ska man söka vård?

Om du upptäcker blod när du kissar är det viktigt att snabbt boka tid hos en läkare för undersökning. Även om orsaken ofta är ofarlig, bör man utesluta allvarligare sjukdomstillstånd. Symptom som feber, ihållande smärta vid midjan eller svårigheter att kissa tillsammans med blodet bör tas på yttersta allvar.

För ytterligare information om när det är dags att söka vård för symtom relaterade till hematuri rekommenderas 1177 Vårdguiden, där du får råd om nästa steg i vården utifrån just dina symtom.

I slutändan är tidig upptäckt nyckeln till effektiv behandling av många sjukdomstillstånd som involverar blod i urinen. Genom att ha kunskap om potentiella orsaker och när det är dags att agera kan du bidra till din egen hälsa och välbefinnande.

Sammanfattning

Att hitta blod i sitt urin behöver inte nödvändigtvis betyda något allvarligt, men det kräver uppmärksamhet och omedelbar åtgärd för att säkerställa att eventuella underliggande hälsoproblem hanteras korrekt. Om du stöter på detta symptom, kom ihåg att kontakta läkare direkt för en noggrann utvärdering och eventuell behandling baserad på underliggande orsaker.